shanka samadhan (Vichar Tv)-12/12- Swami Vivekanand jee