shanka samadhan (Vichar Tv)-11/12- Swami Vivekanand jee