shanka samadhan (Vichar Tv)-7/12- Swami Vivekanand jee