shanka samadhan (Vichar Tv)-6/12- Swami Vivekanand jee