shanka samadhan (Vichar Tv)-5/12 - Swami Vivekanand jee