shanka samadhan (Vichar Tv)-4/12- Swami Vivekanand jee