shanka samadhan (Vichar Tv)-3/12 - Swami Vivekanand jee