shanka samadhan (Vichar Tv)-1/12- Swami Vivekanand jee